h

Meldpunt Flexwerk en Corona

Heb je te maken met mensen die in financiële problemen komen omdat hun inkomen, of een deel daarvan, is weggevallen? Of ken je mensen die hiermee te maken hebben gekregen? Neem dan contact met ons op. Vertel je verhaal en stel je vraag. Onze vrijwilligers zitten klaar om je de weg te wijzen.

De uitbraak van het coronavirus grijpt hard in in ons leven. Zeker als u ziek bent of iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt.

Met man en macht zijn mensen aan het werk om het virus en de gevolgen daarvan te bestrijden. De regering neemt maatregelen, maar kan niet alles overzien. Wij ook niet, maar inmiddels krijgen wij veel meldingen van mensen die in financiële problemen komen omdat hun inkomen, of een deel daarvan, is weggevallen. Onder hen zijn veel mensen met een flexbaan. Uitzendkrachten, mensen met een oproepbaan of een nulurencontract. 

In de eerste weken van de corona-uitbraak was voor veel flexwerkers niet duidelijk wat hun rechten en plichten zijn. Naar schatting zijn daardoor 150.000 flexwerkers hun baan kwijtgeraakt.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier