h

Succesvolle nieuwjaarsborrel met inspirerende sprekers

27 januari 2019

Succesvolle nieuwjaarsborrel met inspirerende sprekers

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

Afgelopen zaterdag vond de nieuwjaarsborrel van de Socialistische Partij Leidschendam-Voorburg in het Veur theater te Leidschendam. Het was een succesvolle bijeenkomst met veel oude én nieuwe gezichten!

Hans van Leeuwen (oud Tweede kamerlid en oud voorzitter van de SP in Leidschendam-Voorburg) opende de bijeenkomst. Hij haalde herinneringen op aan acties en vertelde over de mooie jaren dat hij actief mocht zijn voor de SP in de gemeente. Vervolgens had hij de eer het nieuwe bestuur aan de aanwezigen voor te stellen.

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

De nieuwe voorzitter, Tayfun Akkurt, hield een speech over de missie en visie van de partij voor de komende jaren. De nadruk werd vooral gelegd op het 100 jarig bestaan van het Algemeen Kiesrecht in Nederland. Het is dan ook belangrijk dat de opkomst van stemmers omhoog gaat. Dat is de invloed die men als burger kan uitoefenen op de politieke besluitvorming. Het is belangrijk dat men hier gebruik van maakt zodat een gemeenteraad, provinciale staten of tweede kamer een afspiegeling is van de wensen van de burger.
 

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

De burgemeester, Klaas Tigelaar, introduceerde de SP wensboom. Zijn wens als inwoner van de gemeente, welke als eerste in de boom werd gehangen, is “dat iedereen kan meedoen in Leidschendam-Voorburg”. De aanwezigen werd gevraagd hun wens op te schrijven en in de boom te hangen. Ook via de website kunt u uw wens voor de SP en/of de gemeente bekendmaken. De wens van het bestuur van de SP is dat alle reeds bestaande hulpverlening toegankelijker wordt. Wanneer de burger door de bomen het bos niet meer ziet of voor de burger die niet op de hoogte is van hij of zij aanspraak op kan maken. De SP wil er óók graag zijn voor hen die het gevoel te hebben vergeten te zijn of niet meetellen.

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

Ook Sebastiaan van den Hout (voorzitter SP-Rijswijk en kandidaat Provinciale Staten) hield een betoog over het belang om te gaan stemmen. Zeker aangezien we dit jaar met z’n allen twee keer mogen stemmen: op 20 maart voor de Provinciale Statenverkiezingen en op 23 mei voor de Europese Parlementsverkiezingen.

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

Ten slotte waren er twee fantastische sprekers. Henk van Gerven (huisarts, Tweede kamerlid en woordvoerder zorg namens de SP) hield een betoog over hoe de marktwerking in de zorg ertoe heeft geleid dat ziekenhuizen nu met bosjes tegelijk omvallen. De behoefte van de patiënt staat niet langer centraal. Henk van Gerven gaf aan via Kamervragen de minister het vuur aan de schenen te zullen leggen.

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

Martin Buijsen (hoogleraar en professor recht & gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit) hield een presentatie over het recht op gezondheid. Het huidige beleid zorg ervoor dat vooral mensen met een lage sociaal economische status steeds minder toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Dit druist linea recta in tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Niet alleen ontwikkelingslanden maar óók Nederland heeft de plicht tot het garanderen van zorg van het moment van geboorte tot de dood. Daarbij moet de zorg progressief zijn en moet de kwaliteit verbeteren. Dat betekent dat de bereikbaarheid moet verbeteren en niet dankzij het sluiten van ziekenhuizen, huisartsen- en EHBO posten juist verslechterd.

Foto: SP Leidschendam-Voorburg / SP Leidschendam-Voorburg

Tussen alle presentaties door waren er heerlijke hapjes welke waren verzorgd door vrijwilligers van Stichting Kleurwerk. De zaal en drankjes werden verzorgd door het, niet langer door de gemeente gesubsidieerde, Veur Theater. De SP is van mening dat zij, net als Theater Ludens, subsidie verdienen. Zeker gezien de prestaties die zij tegen geringe kosten leveren!

De komende de tijd zult u de SP veelvuldig gaan zien in de winkelcentra en kunt u met hen in gesprek. Heeft u een vraag of een probleem waar de SP u nu al mee kan helpen, neem dan contact met ons op!

Reacties

Het verheugt mij! Het ziet er zeer geslaagd uit, belangrijke namen waren er, ik spreek de wens uit dat het nieuwe SP-élan tot concrete resultaten mag leiden en dat wij weer in de raad komen.
Ik zie een grote inzet! Ga zo door zou ik zeggen.
Renee Ludolph

Reactie toevoegen

U bent hier