h

Programma voor aankomende maanden

3 september 2019

Programma voor aankomende maanden

Voor de komende maanden hebben we een vol en enerverend programma. A.s dinsdag 3 september gaan we weer start met onze kerngroep bijeenkomsten in de Groene Loper. We starten om 20.00 uur.

We gaan van start met ons offensief voor hogere lonen en lagere lasten. We houden een bijeenkomt op zaterdag 19 oktober met 2e Kamerleden en
vakbondsprominenten. Gevolgd door acties samen met mensen die hun koopkracht zien dalen en de winsten van bedrijven zien stijgen.

Natuurlijk bereiden we ons voor op ons komende partijcongres in december dit jaar. Daarvoor staan ledenvergaderingen gepland in september en november. We bespreken dan de congresstukken en kiezen een afvaardiging voor het congres. Voor die tijd zijn er nog regiobijeenkomsten waarop ook de nieuwe regiovertegenwoordiger wordt gekozen en afdelingen gezamenlijke plannen maken voor de komende maanden.

Wat moet de SP doen om de harten van mensen te raken en weer een vrolijke en strijdbare partij te zijn? Een partij die niet bang is om heilige huisjes omver te schoppen en weer een stip op de horizon te zijn voor een rechtvaardige wereld en een menswaardig bestaan. Wat moet er anders en beter?

We horen het graag van u en alle andere actieve SP leden!

Het afdelingsbestuur doet verslag van de leden bel acties en bereid zich voor op de 2e belronde waarin we sympathisanten van onze campagne voor rechtvaardigheid gaan uitnodigen voor 19 oktober en de acties die daarop gaan volgen.

De  bestuursleden gaan deelnemen aan de cursus politiek basisvorming. Daarmee starten we al op 10 september. Kerngroep leden kunnen hieraan ook deelnemen. U kunt zich daarvoor op 3 september aanmelden door een e-mail te sturen naar leidschendam-voorburg@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier