h

Flexwerkers en coronanieuws

5 april 2020

Flexwerkers en coronanieuws

Foto: Freepik

Veel mensen zijn de afgelopen weken hun werk kwijtgeraakt. Naar schatting 150.000 flexwerkers zitten zonder inkomen. Nog veel meer mensen maken zich zorgen over het verlies van hun baan en inkomen.

In de eerste weken van het coronavirus was er veel onduidelijkheid over de positie van uitzendkrachten, mensen met een oproepbaan of een nulurencontract.

Nu is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Op grond van deze regeling hebben alle werknemers recht op 100% doorbetaling van hun salaris. Werkgevers krijgen daarvan 90% vergoed. Meer dan 150.000 werkgevers hebben al een beroep op deze regeling gedaan.

Als jouw werkgever 20% of meer van de omzet verliest, dan kan je baas een beroep doen op deze regeling. Jij blijft dan gewoon in dienst en je werkgever moet 10% van het salaris voor eigen rekening nemen. De regeling geldt vanaf 1 maart.  Ook uitzend- en oproepkrachten en mensen met tijdelijke en oproepcontracten vallen onder deze regeling.

Bij twijfel vraag je aan je werkgever of hij de aanvraag al heeft ingediend of van plan is dat te doen!

De SP ziet er streng op toe, dat werkgevers er alles aan doen om hun personeel, vast en flex, in dienst te houden! Wij hebben begrip voor kleine werkgevers voor wie die 10% loonkosten op dit moment een probleem is. Desondanks vinden wij dat je jij je baan en inkomen moet behouden. Dat is in jouw belang, maar zeker ook in het belang van je werkgever. Je bent immers na de coronacrisis ook hard nodig.

Ben je scholier of student en heb je een bijbaan of heb je een contract zonder vaste uren? Neem dan contact met ons op. Wij gaan ervan uit dat werkgevers ook zorg moeten dragen dat jij je inkomen behoudt. Samen kunnen we ons ook inzetten om de basisbeurs weer in te voeren en het schuldenstelsel af te schaffen. Eerst stonden we hierin als SP alleen, maar inmiddels hebben talloze organisaties zich bij deze eis aangesloten. Juist deze crisis bewijst dat dit systeem direct van de baan moet!

Als gevolg van de coronacrisis gaan in veel sectoren juist meer flexwerkers aan de slag, of draaien vaste medewerkers overuren. Dat zien we in de zorg en de schoonmaak, winkels en logistiek. Kortom, overal waar mensen met vitale beroepen in de frontlinie werken om onze zieken en ouderen te beschermen. Om onze gebouwen schoon te houden en onze winkels te bevoorraden. Bent u een van hen en krijgt u tijdelijk een hoger inkomen? Laat ons dat weten. Een tijdelijk hoger inkomen kan namelijk van invloed zijn op uw recht op huur- of zorgtoeslag of, als u een koophuis heeft, op uw hypotheekrenteaftrek.

Het kan en mag niet zo zijn dat juist de helden van nu straks financieel worden gestraft voor hun extra inzet. Daarom vindt de SP dat de mensen in vitale beroepen die extra inkomsten straks niet hoeven mee te rekenen bij de bepaling van hun recht op huur- of zorgtoeslag en alle andere inkomensafhankelijke regelingen. Ook dat zullen we samen moeten zien te bereiken.

Denkt u dat u hiermee te maken krijgt? Laat dat ons dan ook weten. Misschien kunnen we uw probleem niet direct oplossen. Wij kunnen het echter wel aankaarten bij het gemeentebestuur en het kabinet. Zoals we dat in de voorbije weken steeds en vaak ook met succes hebben gedaan.

Reactie toevoegen

U bent hier