h

Gemeentebestuur verbiedt SP campagne

12 februari 2021

Gemeentebestuur verbiedt SP campagne

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg verbiedt de SP om 50 verkiezingsborden voor een “Eerlijk Nederland” te plaatsen. Dat vindt de SP bijzonder oneerlijk. De partij maakte met de gemeente de afspraak om een vergunning aan te vragen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. De SP hield zich aan die afspraak. De gemeente deed dat niet en veranderde tussentijds de spelregels.

Politieke partijen worden verplicht zaken te doen met ESH media. Dat schiet bij de SP in het verkeerde keelgat omdat daarmee de democratie is uitbesteed aan een marktpartij. Politieke partijen zijn geen marktpartijen. De vrijheid van meningsuiting mag niet afhankelijk zijn van een commercieel bedrijf en het daarmee samenhangend tarief. In een poging om “rommel” tegen te gaan verfrommelt de gemeente de democratie en blokkeert de mogelijkheid om mensen op te roepen naar de stembus te gaan.

Opvallend is dat andere organisaties, zoals de ondernemersverenigingen, wel zelf borden langs de weg plaatsen en geen gebruikmaken van ESH media. De SP noemt dat meten met twee maten. Blijkbaar gelden voor ondernemers andere spelregels dan voor politieke partijen. Daarmee laadt het gemeentebestuur de verdenking op zich dat de nieuwe regeling vooral is gemaakt om de SP tegen te werken. Bij de vorige verkiezingen plaatste ook de VVD  nog zelf borden langs de weg.

De SP sluit niet uit dat de nieuwe regeling tot stand is gekomen buiten medeweten van de gemeenteraad, doordat het College van B&W zelfstandig de regeling heeft aangepast. De partij is erg benieuwd naar de mening van de andere partijen in Leidschendam-Voorburg. Het kan zomaar zijn dat ze zijn buitengesloten of per vergissing hebben ingestemd met het frustreren van de parlementaire democratie en het recht op vrije meningsuiting.

De SP heeft inmiddels een procedure tegen het gemeentebestuur aangespannen. Waar we nog het meest boos over zijn is dat de gemeente niet wil meewerken aan opkomstbevordering. Juist in deze coronatijd is dat harder nodig dan anders. De SP doet er namelijk alles aan om sociaal-economische opkomstcijfers tegen te gaan. De thuisblijvers zijn vooral te vinden in de sociale woningwetwijken en onder mensen met lage inkomens. Juist die hebben het meeste belang bij een eerlijke overheid en een eerlijk Nederland.

Als oplossing stelt de SP voor dat er naast het contract met ESH media voor commerciële partijen een gemeentelijke regeling voor de democratie komt, waarop politieke partijen een beroep kunnen doen. Dat daarvoor een bescheiden bedrag aan kostendekkende leges moet worden betaald vindt de partij geen probleem. Bovendien is dat makkelijk te handhaven. Na elke verkiezing moeten partijen die hieraan willen deelnemen de borden zelf weghalen en opruimen. Bij overtreding mag de gemeente de kosten verhalen op die partijen die zich niet aan de spelregels houden. Aan ons zal het niet liggen, zegt de SP. Wij hebben genoeg vrijwilligers om dat allemaal kosteloos te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het campagneteam via Piet de Ruiter.

Reactie toevoegen

U bent hier