h

Onjuiste bedrag inkomenstoeslag

6 januari 2022

Onjuiste bedrag inkomenstoeslag

Afgelopen dinsdag zijn wij door ongeruste inwoners benaderd over het bedrag voor individuele inkomenstoeslag. Volgens de website van de gemeente zou voor alleenwonenden zonder kinderen het bedrag van de toeslag nu € 387 zijn. Wij hebben het uitgezocht. Het bedrag op de website van de gemeente is niet correct.

Naar aanleiding van de bij ons binnengekomen meldingen hebben wij de verordening erop nageslagen. We hebben ook nog gekeken in het  raadsinformatiesysteem of er aanpassingen zijn geweest. DIt is niet het geval. De SP heeft vervolgens contact opgenomen met de gemeente. De ambtenaar die erover gaat heeft toegezegd dat de website zal worden aangepast. De toeslag voor alleenwonenden zonder kinderen is nog steeds  € 450. Omdat de website op dit moment nog niet is aangepast hebben wij dit bericht met u gedeeld.

Reactie toevoegen

U bent hier