h

SP lanceert verkiezingsprogramma

3 februari 2022

SP lanceert verkiezingsprogramma

Vandaag lanceert de SP het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen dan weer op de lokale SP stemmen. In de gemeente heeft de partij een geschiedenis die lang teruggaat, zowel in de gemeenteraad als met het voeren van acties. De afgelopen jaren lag de focus vooral op actievoeren samen met de bewoners. De komende periode richt de partij zich op de thema’s wonen, werk en inkomen, zorg en welzijn.

De SP zet zich in voor meer betaalbare huur- en koopwoningen van goede kwaliteit. Mensen zonder werk laten we niet meer aan hun lot over, maar worden door de gemeente actief geholpen met het vinden van werk. Armoede in onze gemeente vindt de SP onacceptabel. Mensen met weinig geld worden voortaan geholpen met het verkrijgen van voorzieningen, zoals de Ooievaarspas. De partij wil dat de gemeente voortaan uitgaat van vertrouwen in de eigen inwoners, in plaats van wantrouwen en stopt met bureaucratie in aanvraagprocedures voor zorg en uitkeringen. De Eerste Hulp moet weer terugkomen in Antoniushove, zodat onze inwoners voor acute zorg niet meer naar het centrum van Den Haag of Delft moeten afreizen. De hondenbelasting wil de partij ook afschaffen en er moet meer aandacht komen voor cultuur en kunstbeoefenaars en meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren.

SP-lijstrekker Ed van der Schaft: “Dit verkiezingsprogramma is de inzet van onze partij voor de komende vier jaar. De afgelopen jaren heeft de lokale politiek zich weinig bekommerd om de echte problemen van de mensen in onze gemeente. De lokale partijen waren vooral met zichzelf en met elkaar bezig. Als het aan de SP ligt gaat dit veranderen en pakken we de problemen rondom betaalbaar wonen, voldoende werk en voorkomen van armoede en goede zorg en welzijn aan”.

Kijk hier voor het verkiezingsprogramma.

Reactie toevoegen

U bent hier