h

Orde orde!

27 september 2023

Orde orde!

Foto: SP Leidschendam-Voorburg

De roep om aanpassing van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad wordt met iedere vergadering luider. In de raadsvergadering van 26 september was er gedoe over het inspreken en meende GBLV de burgemeester te moeten corrigeren bij het 10-minuten debat. Gelukkig had de burgemeester het reglement wél gelezen.

Het was de opmerkzaamheid van de SP die een debacle met het inspreken kon voorkomen. Bijna waren betrokken inwoners voor Jan met de korte achternaam naar de gemeenteraad gekomen. In deze raadsvergadering ging het over het opheffen van de geheimhouding van  documenten uit het drama dossier Vlietland. Aan de hand van de bizarre regels in het inmiddels beruchte Reglement van Orde was bepaald dat er niet over dit onderwerp ingesproken mocht worden.  

Hoe opmerkelijk is het dat juist in deze vergadering, waar de ideeën over het betrekken van inwoners bij de politiek vastgelegd worden in de nieuwe Participatieverordening, de mensen die wilde inspreken niet aan het woord gelaten zouden worden. 

Na goed naar de woorden van burgemeester Vroom te hebben geluisterd, is ons raadslid Ed van der Schaft opgekomen voor de mensen die wilde inspreken. De inmiddels ontwaakte andere leden van de raad stemde in met het ordevoorstel om de insprekers aan het woord te laten. De VVD en GBLV stemde tegen. Kennelijk vinden zij Vlietland en alles wat daarmee samenhang een zaak waar niet over gesproken mag worden. De fractie van VVD-lokaal (GBLV) was haar beloften er voor de inwoners te zijn opnieuw even vergeten. Wellicht is de loyaliteit aan de VVD belangrijker dan het eigen verkiezingsprogramma.

De insprekers hebben, ook al ging de inhoud niet altijd over het in deze vergadering te nemen besluit, hun woordje kunnen doen. Stel je voor dat, na het keurig aanmelden, het ontvangen van een bevestiging, het plaatsnemen op de gereserveerde stoelen en afwachten tot je naar de microfoon gaat lopen, men onverrichter zaken de zaal uit moet. De SP zag de koppen alweer in de krant en het laatste beetje vertrouwen in de politiek in het putje lopen.

De SP ziet graag dat mensen over ieder onderwerp kunnen inspreken. Ook wanneer het onderwerp van de inspraak niet op de agenda van de raad staat. Dit kan volgens de SP het best in de commissie vergaderingen. Inspreken in de raadsvergadering zou men dan eventueel kunnen laten vervallen. Het is de hoogste tijd om het Reglement van aan te passen. Niet in de laatste plaats om inwoners de kans te geven om te participeren in de lokale politiek.

Reactie toevoegen

U bent hier