h

Vol Tolhuis stemt in met Eerlijk Sociaal Plan en wil betaalbare huizen

10 oktober 2020

Vol Tolhuis stemt in met Eerlijk Sociaal Plan en wil betaalbare huizen

Foto: Piet de Ruiter / SP afd. Leidschenam, Vooburg en Wassenaar

Bewoners van de Venestraat en Nieuwstraat hebben op 23 september unaniem ingestemd om het Sociaal Plan van de Woonbond te omarmen. Nog net op tijd en vóór de nieuwe coronaregels besloten de aanwezige huurders zich in te zetten voor een eerlijk sociaal plan en betaalbare nieuwbouw.

De informatieavond werd georganiseerd door de plaatselijke SP afdeling samen met verontruste bewoners. Hoofdgast was Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond. Hij wees de bewoners erop WoonInvest niet op hun blauwe ogen te geloven. In plaats daarvan pleitte hij er voor het sociaal plan van de Woonbond als uitgangspunt te nemen en daar waar mogelijk te verbeteren.

De bewoners gaven die avond een krachtig signaal af aan de toehoorders van WoonInvest. Vrijwel iedereen vond dat WoonInvest veel onduidelijkheid heeft laten bestaan over het plan De Bres en de gevolgen voor de huurders.

Veel vragen waren er over de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwe huizen. Net als veel opmerkingen over de vraag of de huizen straks wel voor iedereen betaalbaar zijn. Paulus Jansen maakte volstrekt duidelijk dat de bewoners alle afspraken hierover moeten vastleggen. WoonInvest moet weten dat als zij hun huurders vragen te verhuizen, zij ook de verantwoordelijkheid heeft om iedereen die dat wil een een betaalbare en passende woning aan te bieden. Ouderen die naar een seniorenwoning of zorgcomplex willen verhuizen moeten alle hulp krijgen die nodig is.

Jansen merkte op dat WoonInvest straks een eigen aanspreekpunt in de wijk moet hebben om vragen direct te beantwoorden en klachten snel op te lossen.

Kritische opmerkingen in de richting van de SP waren er ook. Zo liet een bewoner weten de oproep van de SP om het Huurdersverbond te steunen door SP lid worden niet als transparant te ervaren. Namens de SP liet gespreksleider Hans van Leeuwen weten het hiermee volstrekt eens te zijn. Op www.huurdersverbond.nl staat de juiste informatie over het steunen van het Huurdersverbond.

Alle aanwezige bewoners zijn akkoord gegaan met de oproep vanuit het SP bestuur om het sociaal plan van de Woonbond te bespreken met alle betrokken partijen.

De SP nodigt daarvoor op korte termijn een vertegenwoordiger van WoonInvest, de klankbordgroep en actieve huurders uit. Daarnaast is Respectus gevraagd een belangrijke rol op zich te nemen. Respectus is de huurdersvertegenwoordiging van WoonInvest en zal straks het sociaal plan moeten ondertekenen. Zo ver is het nog niet. De SP zal altijd de huurders van de Venestraat en Nieuwstraat het laatste woord geven!

Reactie toevoegen

U bent hier