h

Wonen

Een fatsoenlijk en betaalbaar thuis

12 oktober 2022

Hardheidsclausule

Het woord “hardheidsclausule“ is in de raadsvergadering een aantal keren uitgesproken. De VVD-wethouder financiën “houdt de hand op de knip” als het gaat op het helpen van mensen die in de knel komen. De energietoeslag wordt nu alleen uitbetaald aan mensen met de allerlaagste inkomens. In andere gemeenten wordt de toeslag veel ruimhartiger toegekend. In een eerder bericht hebben wij hier al over geschreven. 

Lees verder
9 juni 2022

Bouwen om te wonen

In de raadsvergadering van dinsdag 7 juni zijn de regels voor het bouwen van sociale en middeldure woningen opnieuw vastgesteld.  De woningnood is één van de top 3 problemen in onze gemeente. De SP wil dat zoveel mogelijk huizen gebouwd gaan worden voor mensen om in te wonen. De regels lijken er op gericht om investeerden zoveel mogelijk te helpen met het maken van grote winsten. De poging van de SP om de regels aan te passen is niet gelukt. Wij willen niet dat veel te kleine woningen gebouwd gaan worden. Het is bepaald dat een sociale huurwoning minimaal 55 m² aan gebruiksoppervlakte moet hebben. De wethouder kan besluiten dat een investeerder woningen van 24 m² mag maken. Voor deze ‘kippenhokken’ geeft de wethouder ook nog een zak geld als beloning. De poging van de SP om deze regels aan te passen is niet gelukt.

Lees verder
7 juni 2022

Meer betaalbare huurwoningen nodig

De SP wil dat er meer betaalbare huurwoningen gebouwd worden in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk en wil daarnaast de mogelijkheid voor het oprichten van wooncoöperaties. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni dient fractievoorzitter Ed van der Schaft hiertoe verschillende voorstellen in. "Met de huidige inflatie en dure koop- en huurwoningen wordt onze gemeente steeds minder betaalbaar en daarmee ook minder aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een cruciaal beroep, zoals de zorg, het onderwijs of bij de hulpdiensten. Dat moet en kan anders”, aldus Van der Schaft.

Lees verder
14 februari 2021

Huren dit jaar bevroren!

Foto: SP / SP

Goed nieuws voor huurders WoonInvest en Vidomes. De kans dat zij dit jaar te maken krijgen met huurverhoging is nihil. Na langdurige acties onder de noemer “Nul is Genoeg” heeft de Tweede Kamer deze week een voorstel van de SP aangenomen om de huren in coronatijd te bevriezen.

Lees verder
10 oktober 2020

Vol Tolhuis stemt in met Eerlijk Sociaal Plan en wil betaalbare huizen

Foto: Piet de Ruiter / SP afd. Leidschenam, Vooburg en Wassenaar

Bewoners van de Venestraat en Nieuwstraat hebben op 23 september unaniem ingestemd om het Sociaal Plan van de Woonbond te omarmen. Nog net op tijd en vóór de nieuwe coronaregels besloten de aanwezige huurders zich in te zetten voor een eerlijk sociaal plan en betaalbare nieuwbouw.

Lees verder

Wooninvest draait bij in conflict huurverhoging Oranjekwartier

Woningcorporatie WoonInvest zal de komende jaren afzien van eventuele verdere huurverhogingen in het Voorburgse Oranjekwartier.

Lees verder
20 september 2020

Dubbel succes voor SP en bewoners Oranjekwartier

Foto: SP / SP

Woningcorporatie, WoonInvest, ziet af van verdere huurverhogingen in het Oranjekwartier. Hiermee reageert de verhuurder op de gezamenlijke acties van bewoners en de SP tegen de huurverhoging.

Lees verder
19 september 2020

Meerderheid Oranjekwartier tegen huurverhoging

Foto: archieffoto Ap de Heus / Het krantje

Een ruime meerderheid van de bewoners van het Oranjekwartier in Voorburg keert zich tegen de huurverhoging. Bijna 60 percent van de bewoners schaarde zich in de vakantieperiode achter de actie NUL IS GENOEG, een initiatief van de SP. Dat percentage kan nog verder oplopen nu de vakanties voorbij zijn.

Lees verder

Bewoners Oranjekwartier boos om huurverhoging

Bewoners in het Oranjekwartier in Voorburg zijn samen met de SP een petitie gestart tegen de voorgenomen huurverhoging.

Aangezien de woningen op de nominatie staan voor de sloop, vinden de bewoners een huurverhoging onbillijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier