h

Meer betaalbare huurwoningen nodig

7 juni 2022

Meer betaalbare huurwoningen nodig

De SP wil dat er meer betaalbare huurwoningen gebouwd worden in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk en wil daarnaast de mogelijkheid voor het oprichten van wooncoöperaties. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni dient fractievoorzitter Ed van der Schaft hiertoe verschillende voorstellen in. "Met de huidige inflatie en dure koop- en huurwoningen wordt onze gemeente steeds minder betaalbaar en daarmee ook minder aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een cruciaal beroep, zoals de zorg, het onderwijs of bij de hulpdiensten. Dat moet en kan anders”, aldus Van der Schaft.

Wooncoöperaties 

Sinds 2015 is de mogelijkheid van het oprichten van een wooncooperatie opgenomen in de woningwet. Bewoners kunnen dan via zelforganisatie het onderhoud en beheer van hun woningen in eigen hand nemen. Deze mogelijkheid is nu niet opgenomen in de lokale verordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een gemiste kans volgens de SP. Ed van der Schaft: “Op dit moment bouwen alleen particuliere ontwikkelaars betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Hiermee laten we deze publieke taak volledig over aan de markt, met alle risico’s van dien zoals huurverhogingen en tijdelijke huurcontracten. Via de mogelijkheid van wooncoöperaties kunnen huurders zeggenschap en verantwoordelijkheid terugpakken en daarom roep ik het gemeentebestuur op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om wooncooperaties mogelijk te maken.”

Meer betaalbare huurwoningen

Op basis van de regionale woningmarktafspraken moeten er voor 2030 minimaal 750 betaalbare huurwoningen bijgebouwd worden. In de verordening woningbouw stelt het gemeentebestuur dat de oppervlakte van deze woningen minimaal 55 vierkante meter moet zijn. En tegelijkertijd wil het gemeentebestuur kunnen afwijken van deze eis, omdat de bouwmogelijkheden beperkt zouden zijn in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. “De woningnood is groot en ook in onze gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen. Het loslaten van deze oppervlakte-eis en de deur open zetten voor het bouwen van kleine woningen is geen oplossing”, aldus Van der Schaft. De SP wil ook dat bijvoorbeeld gezinnen een betaalbare huurwoningen kunnen vinden in onze gemeente en daarvoor moet een woning voldoende oppervlakte hebben. 

Reactie toevoegen

U bent hier