h

Nieuws uit 2022

12 november 2022

7 minuten

De raadsvergadering waarin de begroting voor komende jaren wordt besproken is de belangrijkste vergadering van het jaar. Maar ook nu weer moet de vergadering in Leidschendam-Voorburg kort en snel. Voor de SP was de toegekende spreektijd slechts 7 minuten. Dus geen uitgebreide algemene beschouwing voor de SP. Het benoemen waar het beleid van de VVD (met in de zijlijn GBLV en D66) eerlijker en socialer moet, was vanwege het opgelegde tijdslimiet nauwelijks te doen.

Lees verder
11 november 2022

Definitief Einde Dormibella

Foto: Ed van der Schaft / Slopen Bezopen

Afgelopen maand zijn de anti-kraak gebruikers van het jongerencentrum en poppodium Dormibella uit het pand aan de Koningin Julianaweg 44 in Leidschendam vertrokken. Komt de eerder aangekondigde sloop van deze ooit zo populaire uitgaansgelegenheid voor de jeugd van Leidschendam en omstreken er nu aan? Wij vrezen dat dit inderdaad het geval is. Het einde van een tijdperk.

Lees verder
9 november 2022

Energiearmoede

Het was de laatste sociale minister-president in Nederland, Joop den Uyl, die een citaat van de Duitse dichter Bertolt Brecht aanhaalde in een debat over armoede. "Man sieht nur die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht." Men ziet alleen de mensen die zich in het licht bevinden. De mensen in de duisternis ziet men niet.

Lees verder
12 oktober 2022

Hardheidsclausule

Het woord “hardheidsclausule“ is in de raadsvergadering een aantal keren uitgesproken. De VVD-wethouder financiën “houdt de hand op de knip” als het gaat op het helpen van mensen die in de knel komen. De energietoeslag wordt nu alleen uitbetaald aan mensen met de allerlaagste inkomens. In andere gemeenten wordt de toeslag veel ruimhartiger toegekend. In een eerder bericht hebben wij hier al over geschreven. 

Lees verder
9 juni 2022

Bouwen om te wonen

In de raadsvergadering van dinsdag 7 juni zijn de regels voor het bouwen van sociale en middeldure woningen opnieuw vastgesteld.  De woningnood is één van de top 3 problemen in onze gemeente. De SP wil dat zoveel mogelijk huizen gebouwd gaan worden voor mensen om in te wonen. De regels lijken er op gericht om investeerden zoveel mogelijk te helpen met het maken van grote winsten. De poging van de SP om de regels aan te passen is niet gelukt. Wij willen niet dat veel te kleine woningen gebouwd gaan worden. Het is bepaald dat een sociale huurwoning minimaal 55 m² aan gebruiksoppervlakte moet hebben. De wethouder kan besluiten dat een investeerder woningen van 24 m² mag maken. Voor deze ‘kippenhokken’ geeft de wethouder ook nog een zak geld als beloning. De poging van de SP om deze regels aan te passen is niet gelukt.

Lees verder
7 juni 2022

Meer betaalbare huurwoningen nodig

De SP wil dat er meer betaalbare huurwoningen gebouwd worden in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk en wil daarnaast de mogelijkheid voor het oprichten van wooncoöperaties. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni dient fractievoorzitter Ed van der Schaft hiertoe verschillende voorstellen in. "Met de huidige inflatie en dure koop- en huurwoningen wordt onze gemeente steeds minder betaalbaar en daarmee ook minder aantrekkelijk voor mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een cruciaal beroep, zoals de zorg, het onderwijs of bij de hulpdiensten. Dat moet en kan anders”, aldus Van der Schaft.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier